Yichen Sheng

Yichen Sheng

Student


sheng30@purdue.edu
Website
LinkedIn

Publications (2)

2022

  • Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps (Sheng et al. 2022)

    Sheng, Y., Liu, Y., Zhang, J., Yin, W., Oztireli, A. C., Zhang, H., Lin, Z., Shechtman, E., & Benes, B. (2022). Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps. Computer Vision – ECCV 2022, 240–256. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20050-2_15


2021

  • SSN: Soft Shadow Network for Image Compositing (Sheng et al. 2021)

    Sheng, Y., Zhang, J., & Benes, B. (2021). SSN: Soft Shadow Network for Image Compositing. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 4380–4390. https://doi.org/10.1109/CVPR46437.2021.00436