Xiaochen Zhou

Xiaochen Zhou

Student


Website
LinkedIn

Publications (2)

2021

  • Urban Brush: Intuitive and Controllable Urban Layout Editing (Zhou et al. 2021)

    Zhou, X., Chang, P., Cani, M.-P. R., & Benes, B. (2021). Urban Brush: Intuitive and Controllable Urban Layout Editing. 796–814. https://doi.org/10.1145/3472749.3474787